In 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn.  Een bijna-energieneutraal gebouw is: een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De lage hoeveelheid energie die nodig is en die dichtbij nul ligt, is energie die in aanzienlijke mate wordt geleverd uit hernieuwbare bronnen die ter plaatse of uit dichtstbijzijnde hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd. Dit is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, kortweg EPBD (Energy Performance Buildings Directive).

Het mooie aan een BEN-woning of –gebouw is dat ze amper energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt gehaald uit hoofdzakelijk groene of hernieuwbare energie. En daar zijn een aantal voordelen aan verbonden!

Begin nu en geniet van voordelen

Je hoeft niet te wachten tot 2021 om bijna-energieneutraal te bouwen. Integendeel! Met de huidige technologieën kan je ook vandaag al een perfecte BEN-woning neerzetten. De extra investeringen die je doet om tegemoet te komen aan de energiebesparende maatregelen betalen zichzelf terug.

Je energiefactuur zal laag zijn en wie nu BEN bouwt, krijgt daar nog eens een extra beloning voor! Woningen met een E-peil lager dan (of gelijk aan) 30, krijgen van de Vlaamse Overheid via de netbeheerder een premie. Woningen met een E-peil tussen 20 en 30 krijgen maar liefst 50 procent korting op de onroerende voorheffing voor een periode van 5 jaar.

In sommige gevallen maak je zelfs kans op een extra voordelig bouwkrediet, als je aangeeft dat je een BEN-woning wil neerzetten. Ten slotte zal bijna-energieneutraal bouwen zich ook vertalen in een meerwaarde van je woning!

Bouw mee aan een duurzame toekomst

Naast de financiële voordelen die verbonden zijn aan BEN-bouwen, mag je jezelf ook een schouderklopje geven en op je twee oren slapen. Je helpt namelijk mee klimaatverandering tegen te gaan en zorgt zo voor een betere toekomst voor jou en je gezin.

Je zal (bijna) niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen én mag je verwachten aan een beter comfort in huis door minder wartmeverlies en minder tocht. Tel daar nog eens de lage energiefactuur bij op en er blijft geen enkele reden meer over om niét bijna-energieneutraal te bouwen!

Meer informatie over energie neutraal bouwen vind je hier.