Een Bijna-EnergieNeutrale woning moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om die stempel te krijgen. In dit artikel kon je al lezen wàt BEN-bouwen is, hieronder gaan we dieper in op de 7 voorwaarden waaraan een BEN-woning moet voldoen.

1. Een E-peil lager dan of gelijk aan E30

Het E-peil geeft de energieprestatie van een gebouw aan, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, ventilatie en verwarming.

2. Een K-peil lager dan of gelijk aan K40

De energiezuinigheid van een gebouw wordt weergegeven met het K-peil. Dit wordt berekend aan de hand van verschillende constructiedelen van een gebouw: muur, vloer, dak, venster,…

3. De constructiedelen voldoen aan de Umax-eisen

Diezelfde constructiedelen van hierboven (muur, vloer,…) moeten ook voldoen aan Umax-eisen. De U-waarde geeft aan hoeveel warmte per seconde er verloren gaat per vierkante meter wanneer het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is.  

Deze eisen bestaan nu ook al, het enige verschil is dat voor een BEN-woning ook vloeren en vensters beter moeten presteren dan vandaag!

4. Een netto-energiebehoefte voor verwarming is kleiner of gelijk aan 70 kWh/m3

Deze eis is niet nieuw, dus daar zou je nieuwbouwwoning sowieso al aan moeten voldoen!

5. Het risico op oververhitting is beperkt

Dit wil zeggen dat de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh moet zijn. Ook dit is nu al het geval, alleen is de berekeningsmethode gewijzigd.

6. Verplichte ventilatievoorzieningen

Sinds november 2010 moeten nieuwbouwwoningen beschikken over ventilatievoorzieningen die toen werden opgetekend in het Energiebesluit. Dus ook een BEN-woning!

7. Minimumaandeel hernieuwbare energie

Maar om helemaal van een BEN-woning te kunnen spreken, moet de energie die ze nodig heeft grotendeels gehaald worden uit hernieuwbare energie door een systeem dat aan bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden voldoet. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. kan je ofwel kiezen uit 6 volgende mogelijkheden:
  • Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een installatie voor de opwekking van elektriciteit die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een warmtepomp die als hoofdverwarming fungeert met een seizoensprestatiefactor van minstens 4.
  • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
  • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
  • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).
  1. Ofwel produceer je 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte door één of meer van bovenstaande mogelijkheden met elkaar te combineren.

Alle details over een BEN-woning lees je op www.iedereenben.be