Uit een rapport van de European Wind Energy Association (EWEA), dat op 8 mei 2017 gepubliceerd werd, blijkt dat Europa erin zal slagen haar doelen in verband met hernieuwbare technologie te halen tegen 2020. Tegen dan moet Europa 7 procent van de energiebehoefte duurzaam produceren. Uit datzelfde rapport blijkt dat ook België erin zal slagen het vooropgestelde doel van 13 procent te halen. Daarmee doen we het beter dan Luxemburg en Italië, die volgens het rapport niet aan hun doel zullen geraken.

Klimaatbeleidsplan 2013-2020

In 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan goed. België werkt op twee niveau’s, met een overkoepelend luik, om de doelstellingen te halen. Eenderzijds door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en anderzijds door de effecten van klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

De uitwerking van het Klimaatbeleidsplan laat zich zien in allerlei verschillende sectoren. Zo worden er inspanningen geleverd binnen mobiliteit, gebouwen, landbouw, industrie en energie. De focus van het plan ligt op interne maatregelen die vooral op technisch én economisch vlak gemakkelijk uit te voeren zijn. Ook zijn de maatregelen telkens maatschappelijk aanvaardbaar. Zo werd Antwerpen onlangs een lage-emissie-zone en mogen oude, vervuilende wagens het centrum niet meer binnen. Ook de uitbreiding van windmolenparken is daar een voorbeeld van.

De rest van Europa

Naast België zullen ook onder andere Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk en Ierland het vooropgestelde doel halen. Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Hongarije en Spanje zijn van de 27 EU-lidstaten de besten van de klas, zij zullen hun doel naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots halen! Aan de andere kant zullen Italië en Luxemburg tegen 2020 respectievelijk 0,9 en 2,1 procent te weinig halen.

Blijvende inspanningen zijn nodig

Hoewel de cijfers er veelbelovend uitzien, is het belangrijk inspanningen te blijven leveren. Want hoewel we ons doel van 2020 misschien wel halen, moeten we daarna een tandje bijsteken om in dezelfde lijn naar 2030 te gaan. Want als we onze doelen willen blijven halen, moeten we er allemaal samen aan werken!

Denk bijvoorbeeld eens aan de verschillende mogelijkheden die je in je eigen huis kan toepassen om het milieuvriendelijker te maken, je vindt hier nog een aantal artikels die tips geven! Of neem eens vaker de fiets of ga te voet, in plaats van de auto,…. Alle kleine beetjes helpen en iedereen kan zo bijdragen aan een betere wereld voor onze kinderen!